Dr.Ir.F.J.Philipshuis
1989 - 1994
Het initiatief voor het bouwen van een vrijetijdsaccomodatie is ontstaan door ruimtegebrek van drie afzonderlijke verenigingen. In 1989 beschikten deze drie verenigingen over onvoldoende ruimte om hun activiteiten te kunnen voortzetten.

Het betrof 1 vereniging voor gehandicapten GVE (Gehandicapten Vereniging Eindhoven) en 2 methodisch jeugdwerk verenigingen van Jong Nederland (JN). Het bouwen van een multifunctionele accommodatie was hiervoor dé oplossing.

De heer Frits Philips was zo enthousiast over dit plan, dat hij direct bereid was zijn naam aan het gebouw te verbinden; de naam van het gebouw was geboren: Dr.Ir.F.J. Philipshuis.
1994 – 1995
Met behulp van de gemeente Eindhoven en diverse sponsoren / fondsen én een aantal acties van de drie verenigingen kon er een start gemaakt worden met de bouw van het Philipshuis.

De 1e spade in de grond waar het Philipshuis moet komen is verricht door de heer Frits Philips. Medio maart 1995 is het gebouw feestelijk geopend. De twee JN-verenigingen zijn inmiddels gefuseerd tot 1 vereniging, te weten JN De Fakkel met ongeveer 200 leden. De GVE telde toen ongeveer 150 leden.

In het jaar van de openingen (1995) is ons logo in gebruik genomen.
1995 – 2007
Het huisvesten van JN en de GVE was onze ideële doelstelling. Om het gebouw optimaal te kunnen exploiteren verhuren we het Philipshuis ook aan andere verenigingen/stichtingen.
2007 – heden
Vanwege onvoldoende activiteiten van de GVE, is per januari 2007 deze vereniging gestopt met bestaan.
Medio 2019 zijn er naast JN nog een 7 verenigingen/stichtingen gehuisvest in het Philipshuis.